O mnie

Jestem specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy domowe. Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami wysokiego ryzyka, w tym z osobami doświadczającymi stalkingu i zagrożonymi tzw. zbrodniami honorowymi , oraz z kobietami, które stosują przemoc domową wobec partnerów. Obecnie koordynuję multidyscyplinarny program wsparcia rodzin dotkniętych przemocą domową , oparty na podejściu systemowym. Prowadzę również szkolenia tematyczne dla pracowników instytucji państwowych i trzeciego sektora. Interesuje się zależnościami pomiędzy przemocą domową a prawami dziecka i człowieka, wtórnym doświadczaniem traumy oraz profilaktyką przemocy seksualnej.  Ukończyłam specjalistyczne szkolenia oferowane przez angielskie organizacje SafeLives i Respect oraz Rape and Sexual Violence Project (RSVP) and TrustHouse. Ukończyłam również szkolenia z zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową i sprawcami przemocy domowej z perspektywy terapii systemowej i narracyjnej.

 

 

Print Friendly, PDF & Email